За нас

Началото . . .
1997 година - София. Дружеството се учредява от двама високо-квалифицирани преводачи с дългогодишен опит в мениджмънта на преводаческите услуги - Рада Пангелова и Андрей Манов.

Историята продължава . . .
От самото начало дружеството следва своята главна цел – осигуряване на качествени писмени и устни преводи. Съдружниците участват в учредяването на Асоциацията на преводачите. "Транслингва" става и член-учредител на Асоциацията на преводаческите агенции.

Днес . . .
"Транслингва" е водеща агенция в бранша. Тя работи с преводачи с богат професионален опит в съответните области – право, икономика, банково дело, медицина и пр.

Фирмата инвестира в обучението както на млади преводачи, с които работи, така и на екипа от специалисти, участващи в административното обслужване на клиентите й.

В резултат на разрастване на дейността от октомври 2002 година, дружеството отваря втори офис. Целта е по-ефективно и гъвкаво обслужване на клиентите с гарантирано високо качество.

Защо точно "Транслингва"? . . .
Не е задължително!!!
Но тук работят професионалистите, които ще отговорят на Вашите изисквания.

И още – "Транслингва" е учеща се организация. Тя е отворена за света и гъвкаво реагира на ежедневно настъпващите промени.


Нашето мото: Kомуникация без смущения!